Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Wr 670/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-15

Sprawa ze skargi R. B. na działanie B. M. S. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SAB/Wr 25/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy B. w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie,

III SAB/Wr 22/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy B. w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie,

IV SAB/Wa 41/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy O. w przedmiocie wydania decyzji

II OSK 923/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy O. w przedmiocie wydania decyzji