Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SAB/Rz 92/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta [...] w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie o wymeldowanie

II SA/Sz 1141/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza w przedmiocie wymeldowania

II SA/Sz 793/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie wymeldowania

II SA/Sz 793/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie wymeldowania