Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SAB/Wa 1600/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-23

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenia postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zameldowanie na pobyt stały

III SA/Gd 45/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego