Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Wa 1956/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-21

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

II SA/Wa 688/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu T. M.

II SA/Wa 1292/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o uchylenie czynności zameldowania

II SA/Wa 1361/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wymeldowania

II SA/Wa 1387/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o wymeldowanie

II SA/Wa 837/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o wymeldowanie

II SA/Wa 699/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...]

OSK 378/04 - Wyrok NSA z 2004-08-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

OSK 125/04 - Wyrok NSA z 2004-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wymeldowania

II SA/Wa 180/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania paszportu
1   Następne >   2