Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 1887/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie w sprawie unieważnienia aktu urodzenia

IV SAB/Wa 167/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niewydania polecenia kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w K. wystąpienia do sądu o unieważnienie zapisu w akcie zgonu

IV SA/Wa 79/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 871/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OPP 4/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 333/04 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymeldowania

IV SA/Wa 1638/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 2263/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wymeldowania

IV SA/Wa 2265/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 785/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 1098/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   4