Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1138/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1161/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1165/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1192/12 - Wyrok NSA z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

IV SA/Wa 1046/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-19

Wniosek w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

IV SA/Wa 1602/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II OZ 420/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

II OSK 632/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 2528/12 - Wyrok NSA z 2013-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1844/11 - Wyrok NSA z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   4