Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II OSK 364/14 - Wyrok NSA z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w T. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OSK 2044/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie odmowa stwierdzenia nieważności decyzji