Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SAB/Wa 182/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie załatwienia sprawy

II OPP 17/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Skarga J. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 393/11 w sprawie skargi J. R. na decyzję Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SAB/Gd 21/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zmianę imienia i nazwiska

II OZ 332/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta G. , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Gd 393/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 2560/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-17

Wniosek w przedmiocie skorygowania błędnego wpisu meldunkowego

II SA/Gl 746/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-12

Sprawa ze skargi I. B. na pismo Prezydenta Miasta G. w przedmiocie dokumentu stwierdzającego tożsamość w kwestii zażalenia

III SA/Gd 393/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Gd 393/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SAB/Gd 21/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zmianę imienia i nazwiska
1   Następne >   3