Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SO/Wa 6/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego

II SA/Gl 1074/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-17

Sprawa ze skargi N.M. na Prezydenta Miasta S.

III SAB/Łd 14/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. polegającą na odmowie udzielenia informacji z akt stanu cywilnego

III SAB/Łd 14/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

Skarga T.G. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] polegającą na odmowie udzielenia informacji z akt stanu cywilnego

III SAB/Łd 14/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie udzielenia informacji z akt stanu cywilnego

III SAB/Łd 14/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. polegającą na odmowie udzielenia informacji z akt stanu cywilnego

III SAB/Łd 14/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie udzielenia informacji z akt stanu cywilnego

III SAB/Łd 14/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie udzielenia informacji z akt stanu cywilnego

IV SAB/Wa 82/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-09

Skarga W. B. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia

IV SAB/Wa 82/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-07

Skarga W. B. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia
1   Następne >   2