Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 1008/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi Nr [...]

OSK 464/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

OSK 187/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie podziału nieruchomości

OSK 123/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zamościu w przedmiocie opłat adiacenckich