Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1131/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 317/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

OSK 1147/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy nabycia prawa własności nieruchomości

OSK 1087/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

OSK 1319/04 - Postanowienie NSA z 2005-10-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OSK 615/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1076/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

OSK 1308/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

OSK 1382/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 354/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4