Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 829/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-13

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w L.,...

I OSK 165/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego