Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OZ 727/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 353/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

I OZ 189/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ...