Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 8/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Ż. w przedmiocie niezałatwienia sprawy o oddanie nieruchomości w użytkowanie