Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 1144/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1992/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1503/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2398/11

I OSK 2088/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 845/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 21 sierpnia 2013 r. sygn., akt II SA/Gd 383/13 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości gruntowej w terminie

I OZ 1003/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności czasowej do nieruchomości warszawskiej postana...

I OZ 1085/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku nr [...] w prze...

I SAB/Wa 551/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 2566/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi S.D. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2297/12.

VIII SA/Wa 880/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   83