Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 681/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Kaliszu z dnia [...] lipca 2012 nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu przewidzianego do wniesienia odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości