Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 84/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy wglądu do akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów

I OZ 99/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 108/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 65/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 143/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 98/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 98/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 107/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OSK 145/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie uznania zażalenia na przewlekłość postępowania za nieuzasadnione

I OSK 159/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2