Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 268/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 543/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-04

Wniosek S. K. i L. K. - wspólników Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług K. spółka cywilna w Krakowie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej S. K. i L. K. - wspólników Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług K. spółka cywilna w Krakowie od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi S. K. i L. K. - wspólników Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług K. spółka cywilna w...

I OSK 544/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej pos...

I OSK 545/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej post...

I OZ 264/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1694/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-17

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 233/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-18

Wniosek w przedmiocie podziału nieruchomości

I OSK 2666/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 236/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu podziału nieruchomośc...

I OSK 1992/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do czasu wskazania spadkobierców uczestniczki postępowania S. K. i ich ad...