Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 306/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 370/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OSK 780/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OZ 305/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 346/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów z akt postępowania administracyjnego