Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 220/12 - Postanowienie NSA z 2013-05-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dot. zatwierdzenia podziału nieruchomości