Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 373/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 520/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 531/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ciechanowie , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 158/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1083/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości