Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 2004/12 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Skargi kasacyjne K. K. i A. W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg K. B., A. W. i K. K. na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia dekretowego

I OSK 424/12 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji