Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2088/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 798/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg P.C. i D.O. na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 771/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie opłaty adiace...

I OZ 756/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak; [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OSK 1286/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 758/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OW 140/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Prezydenta Miasta Sopotu o wznowienie z urzędu postępowania w sprawie postanowienia Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego podziału działki

I OW 156/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. M. o stwierdzenie nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości i ustaleniu odszkodowania

I OZ 770/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania

I OZ 795/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO G. , nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji o oddaniu działki...
1   Następne >   2