Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1085/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku nr [...] w prze...

I OSK 2681/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 1140/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1142/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2398/11

I OSK 2679/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 1096/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OSK 2369/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 2680/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 1042/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie za skargi Spółdzielni [...] 'S.' w W. na orzeczenie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 2636/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia podziału nieruchomości
1   Następne >   2