Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 285/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I OSK 1316/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Radomiu w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 326/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 272/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 1476/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 196/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2397/11

I OZ 245/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 21/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku , Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 32/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 33/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   13