Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1496/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu podania