Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OW 198/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości położonej w powiecie zduńskowolskim, gmina [...], obręb [...], działka nr [...]