Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2120/14 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości

I OSK 231/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie nabycia nieruchomości

I OZ 1840/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1872/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 1873/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1871/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 2633/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Samorząd...

I OSK 2222/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Samorządowego ...

I OZ 333/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 325/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w R. , nr [...] w przedmiocie odmowy zaopiniowania pozytywnie wstępnego projektu podziału nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   10