Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 817/15 - Postanowienie NSA z 2017-02-01

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 1990/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 2044/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Przemyślu z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 2915/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. N. na przewlekłe prowadzenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K.postępowania wznowieniowego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

I OZ 1920/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OZ 1919/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OZ 422/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie , znak: [..] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 2609/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

I OZ 1772/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 1774/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   13