Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1905/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1960/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Siedlcach , nr [..] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 98/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

Zażalenie na postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenie nieważności decyzji zezwalającej na podział nieruchomości

I OZ 191/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Przemyślu nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 192/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Przemyślu nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 130/17 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 2385/17 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego

I OZ 1038/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 3367/15 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowych

I OSK 3368/15 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   11