Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 15/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastru...

I OSK 551/16 - Postanowienie NSA z 2019-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 674/16 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 1388/17 - Postanowienie NSA z 2019-05-15

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie użytkowania w...

I OSK 2526/17 - Postanowienie NSA z 2019-08-01

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 1640/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności orze...

I OSK 863/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 864/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3329/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 2385/15 - Postanowienie NSA z 2019-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i R...