Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 31/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. Nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierd...

I OZ 1267/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 129/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej

I OZ 65/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie opinii w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 1774/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego gruntu ...

I OSK 2703/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego ...

I OSK 265/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3569/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 3568/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 1395/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku
1   Następne >   +2   +5   7