Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1331/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 234/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1785/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1043/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1128/17 - Postanowienie NSA z 2020-02-25

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości postan...

I OSK 3129/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 427/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podziału nieruchomości

I OSK 3311/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 4356/18 - Postanowienie NSA z 2020-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 589/18 - Postanowienie NSA z 2020-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Katowicach nr [...]
1   Następne >   +2   4