Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1981/19 - Postanowienie NSA z 2021-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania prawa do nabycia nieruchomości

I OZ 44/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 262/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OSK 3986/18 - Postanowienie NSA z 2021-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odpłatnego przyznania udziału w prawie własności nieruchomości

I OSK 817/15 - Postanowienie NSA z 2021-08-26

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania