Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1043/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 953/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OZ 24/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału parcel

I OZ 43/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją w sprawie zezwolenia na podział nieruchomości

I OZ 88/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu , znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział działki

I OZ 97/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 281/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ostrołęce [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 717/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 311/08 odrzucające zażalenie D. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 311/08 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 311/08 odrzucającego skargę D. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Od...

I OZ 824/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia podziału parcel

I OSK 1681/06 - Postanowienie NSA z 2009-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji SKO w Kielcach nr [...] i umorzenia postępowania administracyjnego w te...
1   Następne >   +2   +5   +10   100