Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

SAB/Bd 78/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie wykupu, zamiany nieruchomości lub odszkodowania

I SA/Wa 1557/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-28

Sprawa ze skargi M. W, na działania Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2003 r.

II SA/Ol 10/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-02-13

Wniosek w przedmiocie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu

II SA/Po 72/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-18

Sprawa ze skargi Wojewody L. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie przekazania w formie aportu środków trwałych

SAB/Rz 45/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie nieodpłatnego przekazania nieruchomości

SAB/Bd 78/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. K. w przedmiocie wykupu, zamiany nieruchomości lub odszkodowania

I SA/Wa 1428/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-20

Sprawa ze skargi W. S. na działanie Urzędu Miejskiego w M. w przedmiocie podziału nieruchomości