Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 319/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału

III SA/Po 169/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-17

Sprawa ze skargi S.Z. na czynność Burmistrza W. w przedmiocie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych

III SA/Po 170/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-17

Sprawa ze skargi S.Z. na czynność Burmistrza W. w przedmiocie odwołania od przetargu ustnego

II SO/Gd 8/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-23

Wniosek B. H. o wymierzenie Burmistrzowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Rz 6/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie bezprzetargowej sprzedaży działki

II SAB/Rz 33/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów