Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 197/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta S. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Go 942/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-18

Sprawa ze skargi A.G. na pisma Burmistrza w przedmiocie odmowy zbycia zajmowanego lokalu mieszkalnego

I OSK 169/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie przekazania odwołania do organu odwoławczego

II SA/Kr 1110/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Skarga A.O. na unieważnienie przetargu dotyczącego wydzierżawienia nieruchomości gminnej przez Burmistrza T.

II SA/Kr 1110/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-18

Skarga A. O. na unieważnienie przetargu dotyczącego wydzierżawienia nieruchomości gminnej przez Burmistrza [...]

II SAB/Sz 43/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie podziału nieruchomości

II SAB/Sz 74/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Burmistrza w przedmiocie ujawnienia w księdze wieczystej prawa gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne