Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 1025/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału działek

II SO/Ke 6/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-11-30

Wniosek P. T. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. G. grzywny za nieprzekazanie skargi w terminie

II SA/Kr 285/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie zbycia nieruchomości komunalnej