Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 882/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-10-12

Sprawa ze skargi H. J. na pismo Burmistrza Miasta i Gminy N. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

I OSK 1790/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie podziału nieruchomości