Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 390/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy prawa strony w postępowaniu uwłaszczeniowym