Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 161/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego

I SA/Wa 1067/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 728/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieprzyznania prawa własności czasowej nieruchomości

I SA/Wa 729/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie podania o przywrócenie terminu do złożenia wniosku

I SA/Wa 731/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 642/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1084/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1385/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1707/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 459/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-24

Sprawa ze skargi E. P. i R. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Infrastruktury w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1714/05
1   Następne >   3