Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 844/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17

Skarga Prokuratury Apelacyjnej w W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1346/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 852/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Skarga Prezydenta m.st. Warszawy na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OPS 5/08 - Uchwała NSA z 2008-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia dotyczącego własności czasowej po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2008 r., na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zagadnienia prawnego...