Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 110/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

I SA/Wa 1385/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I SA/Wa 355/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1790/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 222/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 359/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 826/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 444/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Skarga syndyka [...] w Ł. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 77/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej licencjonowanego zarządcy nieruchomości

I SA/Wa 1815/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-08

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w części stwierdzającej wydanie uchwały z naruszeniem prawa
1   Następne >   +2   +5   9