Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1006/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. G. na pismo Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I OSK 1491/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie o...

I OSK 218/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania administracyjnego