Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1067/09 - Wyrok NSA z 2010-05-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 270/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej

I OSK 366/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia uwłaszczenia

I OSK 19/10 - Wyrok NSA z 2010-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 291/10 - Wyrok NSA z 2010-12-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia w części z naruszeniem prawa, a w pozostałej części stwierdzenia jego nieważności

I OSK 1373/09 - Wyrok NSA z 2010-08-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OZ 412/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 844/09 - Wyrok NSA z 2010-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 621/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 627/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   6