Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 638/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosków

I OSK 509/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

VI SA/Wa 832/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami kary dyscyplinarnej w postaci nagany

I SAB/Wa 525/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Skarga o wznowienie postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 176/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SAB/Wa 171/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie postępowania

I SAB/Wa 246/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-01

Skarga W. S., K. G., E. C., M. G., A. Z., C. Z., M. Z., A. B., U. G., K. G., D. P., W. Z., E. D., I. B., W. B., M. B. i C. B. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 452/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania

I SAB/Wa 277/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 799/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   6