Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SAB/Wa 31/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-27

Skarga 'E.' S.A. z siedzibą w L. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji publicznej

I SAB/Wa 76/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 646/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 130/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie : odmowy wszczęcia postępowania

I SAB/Wa 1/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 762/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I SAB/Wa 627/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 682/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy