Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SA/Wa 2455/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GZ 77/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I SAB/Wa 663/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 13/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 617/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi K. M., E. J., L. S. i D. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy