Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1940/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 208/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-08

Skarga J. W. i J. W. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania

I SAB/Wa 181/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SA/Wa 474/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 505/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SAB/Wa 195/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

Skarga J. W. i J. W. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wznowienia postępowania

I SAB/Wa 324/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 328/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 384/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi K. K., D. K. i M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 460/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   2